metin2 sunucu Sırları

sizlere ula?t?rmaktad?r. Ayn? zamanda nizaml? aral?klar ile denetleme ve s?f?rlamalar yap?p kapanm?? evet da popülerli?ini yitirmi? serverleri yay?ndan kald?rarak her bugünMetin2 sunucular?m?zda npc editleme fiillemi mü?teriye aittir serverlar?m?zda ölçünlü kurulum ve npcler geçerlidir.Bir dahaki sefere yorum yapt???mda kullan?lmak üzere k

read more